اهداف و دیدگاه ها

 
خط مشی موسسه خیریه بنیادکودک، همواره بر اهمیت به تحصیل و آموزش استوار بوده است. این موسسه تلاش می‌کند تا با حفظ کرامت انسانی دانش‌آموزان، از «نیازمند پروری»، پرهیز و آن‌ها را در ساختن آینده‌ای با چشم‌اندازهای روشن یاری کند. بنیادکودک یک سازمان غیر انتفاعی و غیردولتی است و این ویژگی، بخش جدایی‌ناپذیر خط مشی این موسسه بوده و خواهد بود و در هیچ شرایطی از هرگونه اقدامی که با این ویژگی مطابقت نداشته باشد، استقبال نخواهد کرد. البته همیاران بنیادکودک می‌توانند از هر قشر، هر ملیت و با هر مرام سیاسی و مذهبی باشند. اما موسسه هیچ‌گونه اقدام و یا جهت‌گیری، علیه گروه خاصی را نخواهد پذیرفت. هر گونه همیاری مادی یا معنوی نیز با احترام به نیت نیک فرد یا سازمان ارائه دهنده که با هدفی غیر از کمک به دانش‌آموزان کم‌برخوردار باشد، پذیرفته نخواهد شد.

چگونگی حمایت: 

روش حمایت در بنیادکودک به این ترتیب است که کودکان و دانش‌آموزان با استعداد و کم‌برخوردار از طریق نمایندگی‌های بنیادکودک، سازمان‌هایی مانند بهزیستی، آموزش و پرورش و... توسط مددکاران شناسایی شده و پس از بررسی‌های لازم در زمینه دارا بودن شرایط و استانداردهای موسسه و جمع‌آوری مدارک و مستندات، در سیستم بنیادکودک پرونده‌ای برایشان تشکیل می‌شود. پرونده دانش‌آموزان بر روی وب‌سایت موسسه قرار گرفته و یا برای دفا‌تر خارج از کشور بنیادکودک ارسال می‌شود تا به میزان نیازی که مددکار با توجه به شرایط زندگی و مقطع تحصیلی دانش‌آموزان برآورد نموده است، برایشان اسپانسر و همیار جذب شود. پس از آن به میزان این کمک، مبلغی به عنوان «کمک هزینه تحصیلی»، ماهیانه به حساب دانش‌آموز واریز می‌شود. در حال حاضر بیش از بیست‌هزار دانش‌آموز از این طریق تحت حمایت بنیادکودک قرار گرفته‌اند که در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل بوده و بسیاری از آنان نیز از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، فارغ‌التحصیل شده‌اند.