اپلیکیشن باد صبا...

اپلیکیشن باد صبا... اپلیکیشن باد صبا...

با همکاری اپلیکیشن *بادصبا* امکان پرداخت کمک عمومی به بنیادکودک از طریق این برنامه میسر شده است.
همیاران و نیکوکاران مهرمند از این پس می‌توانند با وارد شدن در قسمت نیکوکاریِ اپلیکیشن بادصبا با پرداخت مبلغ دلخواه در راستای مسئولیت اجتماعی فردی خود از دانش‌آموزان با استعداد کم‌برخوردار حمایت کنند.

یادآور می‌شود پرداخت مقرری دانش‌آموزانِ تحتِ حمایت همیاران از طریق این اپلیکیشن امکان‌پذیر نیست.
 


نظرات کاربران سایت


فرم ارسال نظر:
* نام
تلفن تماس
* ایمیل  
آدرس وب سایت
* نظر