اطلاعیه

اطلاعیه اطلاعیه

از همه همیاران نیکوکار بنیادکودک تقاضا می‌شود:
چنانچه تاکنون کمک‌های خود را به حساب شماره 4281072233 نزد بانک ملت به نام موسسه خیریه بنیادکودک واریز می‌کرده‌اید، خواهشمند است زین‌پس به شماره حساب 5820894190 نزد بانک ملت به نام موسسه خیریه بنیادکودک واریز فرمایید.
همچنین واریزی‌های خود را به جای شماره حساب 8058109608381 نزد بانک سامان به نام موسسه خیریه بنیادکودک به شماره حساب 8058289608381 نزد بانک سامان به نام موسسه خیریه بنیادکودک پرداخت فرمایید.
شایان ذکر است این تغییر حساب‌ها تنها به دلیل تسهیل و تسریع در امور مالی موسسه و جلوگیری از پراکندگی پرداخت‌ها و تجمیع آن در حساب‌های متمرکز موسسه صورت گرفته است.
از همکاری و همیاری همه نیکوکاران صمیمانه سپاسگزاریم.نظرات کاربران سایت


فرم ارسال نظر:
* نام
تلفن تماس
* ایمیل  
آدرس وب سایت
* نظر