لوح شادباش و یادبود

 
 شادی‌ها و غم‌های‌مان را بهانه کنیم...
بهانه‌ای برای رشد دادن، برای رستن و آبیاری بذر درختانی که سرسبزی آینده‌مان چه بسا در دستان آنهاست.
می‌شود شادی تولد عزیزی را بهانه کنیم که دانش‌آموز با استعداد کم‌برخورداری از تحصیل باز نماند.
می‌شود غم در سوگ نشستن عزیزی را بهانه کنیم تا نهال توانمندی دانش‌آموز با استعدادی جان گیرد.
این‌ها همه بهانه‌اند که این روزگار سخت که با هم بودن بدیل حسرتی بی انتها شده است را تبدیل به یک یادگار خوشایند کنیم.
همیاران نیک‌اندیش
می‌توانیم با ارسال لوح‌های شادباش و یادبود بنیادکودک برای عزیزانمان، ضمن مشارکت در شادی‌ها و غم‌های‌شان، در شکوفایی و رشد دانش‌آموزان با استعداد کم‌برخوردار نیز سهیم شویم.
برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد ارتباطات و جلب مشارکت 42510-021 داخلی 125 تماس حاصل فرمایید.