کمک عمومی به بنیادکودک

اهدای کمک‌های نقدی به بنیادکودک یکی از بسترهایی است که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در قالب آن ضمن مشارکت در یک فعالیت انسان‌دوستانه، مسئولیت اجتماعی خود را نیز به انجام برسانند. هموطنان نیکوکار می‌توانند علاوه بر همیاری در زمینه حمایت از دانش‌آموزان با استعداد کم‌برخوردار، مؤسسه را در تداوم خدمت‌رسانی‌ بهتر و مؤثرتر نیز یاری فرمایند. لازم به ذکر است بر اساس مصوبه شماره 83360/ت 34086ه مورخه 1386/05/27 هیئت وزیران کلیه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیادکودک در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین از آنجا که بنیادکودک یک مؤسسه غیردولتی، غیرسیاسی و مردم‌نهاد است که به صورت کاملاً مستقل اداره شده و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی آن نیز از محل کمک‌های مردمی تأمین می‌شود؛ از این‌‌رو همیاران گرامی می‌توانند در صورت تمایل با پرداخت 10 درصد افزون بر مبلغ کمک‌ هزینه ماهانه، مؤسسه را در این زمینه یاری فرمایند. در حال حاضر، با همین رویکرد بخشی از این هزینه‌ها تامین می‌شود. اما با توجه به افزایش بهای خدمات مختلف در جامعه از یک‌سو و رشد فعالیت‌های بنیادکودک از سوی دیگر، موضوع تأمین هزینه‌های مؤسسه همچنان از دغدغه‌های آن به‌ شمار می‌رود.