Child Foundation

    کمک عمومی به بنیاد کودک ایران

    همانگونه که می دانید بنیادکودک یک موسسه کاملا غیردولتی و مردم نهاد است و کلیه هزینه های اداری و تشکیلاتی آن از طریق کمک های مردمی هموطنان عزیز تامین می شود. شما هموطن گرامی نیز می توانید با کمک های خود به موسسه، ما را در خدمت رسانی بهتر و موثرتر به دانش آموزان مستعد و نیازمند کشورمان یاری فرمایید.