همکاری افتخاری

بنیادکودک ایران به منظور بهره‌مندی از دانش، تخصص یا تجربه علاقه‌مندان به همیاری با برنامه‌های خود دعوت به همکاری می‌نماید. پیشاپیش مهرورزی‌ شما به دانش‌آموزان کم‌برخوردار و مستعد و حسنِ استقبال‌تان را از همکاری افتخاری با مؤسسه خیریه بنیادکودک، صمیمانه ارج می‌نهیم.   

فرم همکاری افتخاری

مشخصات فردی
نام:*   نام خانوادگی:*  
جنسیت:* شماره شناسنامه:*  
تعداد فرزند:   وضعیت تاهل*
محل تولد:*   تاریخ تولد:*  
ساکن:*   ملیت:*  
آدرس منزل:*  
تلفن تماس:*   شماره همراه:*  
پست الکترونیکی:*  
طریقه آشنایی با بنیاد:

وضعیت نظام وظیفه
وضعیت اشتغال در حال حاضر
وضعیت تحصیلی
*مقطع تحصیلی *رشته تحصیلی *موسسه / دانشگاه
*معدل *سال اخذ مدرک

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی موسسه / دانشگاه معدل سال اخذ مدرک حذف

سوابق کاری
سمت نام محل کار تاریخ شروع
تاریخ خاتمه علت ترک سازمان

سمت نام محل کار تاریخ شروع تاریخ خاتمه علت ترک سازمان حذف

دوره های آموزشی خاص
عنوان دوره مدت دوره نام موسسه
مدرک اخذ شده سال اخذ مدرک

عنوان دوره مدت دوره نام موسسه مدرک اخذ شده سال اخذ مدرک حذف

کتاب و مقالات
عنوان کتاب یا مقاله موضوع انتشارات
سال چاپ تالیف یا ترجمه

عنوان کتاب یا مقاله موضوع انتشارات سال چاپ تالیف یا ترجمه حذف

آشنایی با زبان های خارجی
زبان خارجی مکالمه نوشتار
ترجمه

زبان خارجی مکالمه نوشتار ترجمه حذف

مهارت های نرم افزاری
نام نرم افزار میزان آشنایی توضیحات

نام نرم افزار میزان آشنایی توضیحات حذف

معرف
نام و نام خانوادگی شغل نسبت
آدرس شماره تماس

نام و نام خانوادگی شغل نسبت آدرس شماره تماس حذف


پرکردن فیلد های ستاره دار (*) الزامیست