نشان نقره‌ای افرا

موسسه مدیریت حامیان نواندیش افرا یک استارت‌آپ اجتماعی است که با هدف توسعه‌ی زیرساخت‌‌‌های نیکوکاری تاسیس شده است. افرا برآن است تا با انتقال تجربه و دانش اداره‌ی سازمان‌های بزرگ در بهبود زیرساخت‌های مدیریتی به سازمان‌های خیریه کمک کند و به نیکوکارانی که قصد کمک به این موسسات را دارند مسیری را نشان دهد که شاهد بیش‌ترین تاثیرگذاری باشند.

دریافت نشان افرا توسط یک موسسه نیکوکاری، آن موسسه را نسبت به دیگر موسسات موجود در پایگاه اطلاعاتی افرا متمایز می کند. در واقع موسسات نیکوکاری با به محک گذاشتن خود فرصتی را فراهم می کنند تا نیکوکاران و بنگاه های اقتصادی با دریافت اطلاعات دقیق از پروژه ها و شیوه ی فعالیت آن ها، تصمیماتی آگاهانه و دقیق برای حمایت از این موسسات بگیرند.

نشان‌ نقره‌ای افرا:
بیان‌گر این است که موسسه دغدغه‌ی اثربخشی دارد. چنین سازمانی افزون‌ بر داشتن الزام‌های قانونی و زیرساخت‌های عملیاتی اولیه، برای اثربخشی بیش‌تر فعالیت‌های خود خط‌مشی، فرایندها و سازوکار‌های لازم را در سازمان تعریف و اجرایی کرده است.

بنیاد کودک با قرار گرفتن در فرایند ارزیابی توسط استاندارد افرا برای موسسات نیکوکاری؛ نشان نقره‌ی افرا را دریافت کرد.

تیم مدیران و کارشناسان بنیادکودک با همکاری نزدیک و موثر با تیم افرا در پیشبرد دقیق فرایند ارزیابی سهیم بودند. تیم افرا نیز با مطالعات و گفتگوهای عمیق، مشاهده‌ی مستندات و فرایندها، گزارش کاملی از وضعیت موجود، ظرفیت‌های راهبردی و نقاط قابل بهبود بنیادکودک را در اختیار این موسسه قرار داد.نشان نقره‌ی افرا بیانگر وجود زیرساخت‌های اولیه و لازم مدیریتی در بنیادکودک است و نشان از اراده‌ی این موسسه برای عملکرد موثرتر و حرکت به سوی تعالی دارد.