ECOSOC

بنیادکودک با توجه به سوابق درخشان و صلاحیتی که در حمایت از دانش‌آموزان با استعداد کم‌برخوردار ایران زمین از خود نشان داده و همچنین به دلیل گام های استواری که با افتخار و فروتنی برای کمک به تحصیل آنان برداشته است، در 25 جولای سال 2005، از سوی مجمع اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اکوسوک ECOSOC ، مفتخر به کسب عنوان مقام مخصوص مشورتی این سازمان (UN) شد.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد- اکوسوک -مجمع عمومی سازمان ملل را در پیشبرد اهداف و توسعه مسائل اقتصادی و اجتماعی یاری می‌کند. این شورا که در سال 1945 تأسیس شده، دارای 54 عضو است که تمامی آنها برای دوره‌ای 3 ساله توسط مجمع عمومی برگزیده می‌شوند و دبیر این شورا نیز طی انتخاباتی که توسط اعضای آن برگزار می‌شود برای مدت یک سال به این سمت منصوب می‌گردد. هر یک از اعضای اکوسوک، دارای یک حق رأی هستند و تصمیمات مجمع بر اساس نظر اکثریت حاضر، اتخاذ می‌شود.

مؤسسه‌های غیردولتی (NGO) که می‌خواهند در تصمیم‌های رسمی سازمان ملل متحد سهیم باشند، باید نخست از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد- اکوسوک -گواهی مقام مخصوص مشورتی UN را دریافت کنند تا بتوانند خود را به عنوان مرجعی موثق و دارای صلاحیت معرفی نمایند. امروزه بیش از 2870 سازمان غیردولتی، عضو اکوسوک هستند. در حالی که در بدو تأسیس این مجمع، تنها 41 مؤسسه مردم‌نهاد (NGO)، عضویت اکوسوک را دارا بودند. آمار یاد شده، نشانگر تمایل بهره‌گیری سازمان ملل از تجارب مؤسسه‌های غیردولتی است که تعهد آنها را در انجام وظایف خود دو چندان می‌کند.

NGO ها برای دریافت گواهی "مقام مخصوص مشورتی UN "علاوه بر این که لازم است مقر معینی داشته و حداقل 2سال از تاریخ تأسیس آنها به عنوان NGO گذشته باشد، باید دارای اساسنامه مورد تأیید اعضا، ساختار روشن، سیستم پاسخگویی مناسب و روشی دموکراتیک در اتخاذ تدابیر نیز باشند. در این میان، بنیادکودک برای یاری کردن سازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن در نیل به اهداف متعالی و بشردوستانه، در این راه قدم نهاده و سعی در ارائه هرچه بهتر خدمات، مطابق با شرایط مورد نظر اکوسوک دارد.