استانداردها و گواهینامه ها

بنیاد کودک ایران در طی سالها فعالیت، موفق به کسب مقام مشورتی اکوسوک، مجوز فعالیت ملی، مجوز SGS و مجوز ECOSOC شده است. این موسسه با تکیه بر مدیران توانمند خود و همکاری کارکنانش توانست مورد توجه علاقه مندان امور خیر و کمک به نیازمندان و دوستداران تعالی میهن مان قرار گیرد و افتخارات و دستاوردهای زیرا برای این شرکت و کارکنانش به همراه داشت.