واحدهای سازمانی بنیادکودک


هیات مؤسس و بنیانگذاران بنیادکودک

- آقای دکتر مهرداد یثربی : بنیانگذار و موسس بنیادکودک آمریکا
- آقای احمد ایرانشاهی : بنیانگذار و موسس بنیادکودک ایران
- خانم دکتر آذر جلیلی : موسس بنیادکودک سوئیس
- آقای مهندس مسعود رضا کافی : موسس بنیادکودک آلمان
- آقای فرهنگ افسرپور : موسس بنیادکودک انگلیس
- آقای دکتر نیما ظریف: موسس بنیادکودک در سوئد
- آقای هادی حسینی: موسس بنیادکودک در استرالیا

معرفی اعضای هیئت امنای بنیادکودک (به ترتیب حروف الفبا)


آقای پدرام اکبری

آقای رضا توسلی

آقای محمدرضا حسین‌زاده

خانم رقیه دادخواه

آقای بزرگمهر دادگر

آقای محمد رضایی‌منش 

آقای محمدرضا رنجبر 

آقای مهدی رمضانی

آقای توحید زورچنگ

آقای امیرعباس فرجاد

آقای علی گشاده‌فکر

آقای سید کمال‌الدین محمدی

آقای سید روح‌اله میرصانعی

معرفی اعضای هیئت مدیره بنیادکودک ایران- آقای سیدکمال الدین محمدی: رئیس هیئت مدیره
- خانم رقیه دادخواه: عضو هیئت مدیره
- آقای سید روح‌اله میرصانعی: عضو هیئت مدیره و خزانه دار
- آقای مهرداد نعمتی: عضو هیئت مدیره
- آقای غلامرضا جناغی: عضو هیئت مدیره
- آقای احمد منفرد: عضو علی البدل هیئت مدیره
- آقای بهزاد درخور: عضو علی البدل هیئت مدیره

 

مدیرعاملمعرفی مسئول این واحد
واحد ارتباطات و جلب مشارکت ها

 

معرفی مسئول این واحد

1  2  بعدی  آخر