واحدهای سازمانی بنیادکودک


هیات مؤسس و بنیانگذاران بنیادکودک

- آقای دکتر مهرداد یثربی : بنیانگذار و موسس بنیادکودک آمریکا
- آقای احمد ایرانشاهی : بنیانگذار و موسس بنیادکودک ایران
- خانم دکتر آذر جلیلی : موسس بنیادکودک سوئیس
- آقای مهندس مسعود رضا کافی : موسس بنیادکودک آلمان
- آقای فرهنگ افسرپور : موسس بنیادکودک انگلیس
- آقای دکتر نیما ظریف: موسس بنیادکودک در سوئد

معرفی اعضای هیئت امنای بنیادکودک (به ترتیب حروف الفبا)


آقای پدرام اکبری

آقای رضا توسلی

آقای محمدرضا حسین‌زاده

خانم رقیه دادخواه

آقای بزرگمهر دادگر

آقای محمد رضایی‌منش 

آقای محمدرضا رنجبر 

آقای مهدی رمضانی

آقای توحید زورچنگ

آقای امیرعباس فرجاد

آقای علی گشاده‌فکر

آقای سید کمال‌الدین محمدی

آقای سید روح‌اله میرصانعی

معرفی اعضای هیئت مدیره بنیادکودک ایران-    خانم رقیه دادخواه: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
-    آقای سیدکمال الدین محمدی: رئیس هیئت مدیره
-    آقای پژمان جعفری: عضو هیئت مدیره
-    آقای علی گشاده‌فکر: عضو هیئت مدیره و خزانه دار
-    آقای غلامرضا جناغی: عضو هیئت مدیره
مدیرعاملمعرفی مسئول این واحد
قائم مقام مدیرعامل


- حرمت ناظری: قائم مقام مدیرعامل

معرفی مسئول این واحد

1  2  بعدی  آخر