واحدهای سازمانی بنیادکودک


هیات مؤسس و بنیانگذاران بنیادکودک

- آقای دکتر مهرداد یثربی : بنیانگذار و موسس بنیادکودک آمریکا
- آقای احمد ایرانشاهی : بنیانگذار و موسس بنیادکودک ایران
- خانم دکتر آذر جلیلی : موسس بنیادکودک سوئیس
- آقای مهندس مسعود رضا کافی : موسس بنیادکودک آلمان
- آقای فرهنگ افسرپور : موسس بنیادکودک انگلیس
- آقای دکتر نیما ظریف: موسس بنیادکودک در سوئد

معرفی اعضای هیئت امنای بنیادکودک ایران


-    خانم رقیه دادخواه
-    آقای علی گشاده‌فکر
-    آقای علیرضا قهاری
-    آقای محمدحسین خطیب
-    آقای محمد رضایی‌منش 
-    آقای علی‌اکبر محمدی
-    آقای امیرعباس فرجاد
-    آقای رضا توسلی
-    آقای پدرام اکبری
-    آقای روح‌اله میرصانعی
-    آقای کمال‌الدین محمدی
-    آقای محمدرضا رنجبر
-    آقای بزرگمهر دادگر
-    آقای توحید زورچنگ
-    آقای محمدرضا حسین‌زاده

معرفی اعضای هیئت مدیره بنیادکودک ایران-    خانم رقیه دادخواه : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
-    آقای سیدکمال الدین محمدی: رئیس هیئت مدیره
-    آقای پژمان جعفری: عضو هیئت مدیره
-    آقای افشین معصومیان : عضو هیئت مدیره و خزانه دار
-    آقای غلامرضا جناغی: عضو هیئت مدیره
مدیرعاملمعرفی مسئول این واحد
قائم مقام مدیرعامل


- حرمت ناظری: قائم مقام مدیرعامل

معرفی مسئول این واحد

1  2  بعدی  آخر