حامیان بنیاد کودک

حامی کودکان با استعداد ایرانی شوید

شما با مشارکت در برنامه های ترویجی بنیاد کودک علاوه بر مطرح نمودن سازمان خود به عنوان یک برند محبوب که به مسئولیت اجتماعی توجه ویژه نشان می دهد؛ زمینه تحصیل  و رشد هزاران کودک ایران زمین را فراهم می کنید و سهم بزرگی در پیشرفت و آینده روشن این دیار کهن دارید. اضافه می شود هزینه های دریافتی در جدول زیر صرف آموزش و رفاه دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند ایرانی می شود.
برای اطلاع از شرایط اسپانسرینگ با روابط عمومی بنیاد کودک 42510 - 021 تماس بگیرید یا به آدرس pr@childf.org ایمیل بفرستید.حامیان طلایی بنیاد کودک:


 


                         --------------------------------------------------------------------------

حامیان نقره ای بنیاد کودک: