اهدای کمک های غیر نقدی


بنیادکودک ایران تلاش خواهد کرد تا علاوه بر حمایت‌های تحصیلی از دانش‌آموزان بورسیه این بنیاد، در حد توان و امکانات خود نیازمندی‌های ضروری آنان و خانواده‌هایشان را نیز تأمین کند. اهداء کمک‌های غیرنقدی مانند پوشاک، لوازم خانگی و ... در طیف همین خدمات طبقه‌بندی می‌شوند. همیاران بنیادکودک و نیکوکاران گرامی نیز می‌توانند با هماهنگی قبلی و تماس با یکی از نمایندگی های بنیادکودک، کمک‌ها و هدایای خود را در زمینه‌های مورداشاره، به بنیادکودک اهداء و رسید دریافت کنند. شایان ذکر است به‌دلیل حفظ شأن انسانیِ دانش‌اموزان تحت حمایت بنیادکودک، موسسه از پذیرش کالاهای دست‌دوم معذور است.