تبلور آرزوی ابوالفضل توسط همیار نیک اندیش بنیادکودک

تبلور آرزوی ابوالفضل توسط همیار نیک اندیش بنیادکودک تبلور آرزوی ابوالفضل توسط همیار نیک اندیش بنیادکودک


آرزوی ابوالفضل دانش‌آموز بورسیه بنیادکودک نمایندگی اصفهان برآورده شد.
بنیادکودک در راستای پروژه آرزوهای رنگی با همکاری همیار مهرورز خود با اهدای دوچرخه به آرزوی این دانش‌آموز رنگ تحقق بخشید.
همچنین تلاش بنیادکودک در جهت برآورده کردن آرزوی سایر دانش‌آموزان بورسیه ادامه دارد...
 


نظرات کاربران سایت


فرم ارسال نظر:
* نام
تلفن تماس
* ایمیل  
آدرس وب سایت
* نظر