مجمع عمومی سالیانه بنیادکودک برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه بنیادکودک برگزار شد مجمع عمومی سالیانه بنیادکودک برگزار شد
 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بنیادکودک ساعت 9 صبح روز پنجشنبه چهارم مهرماه با حضور اکثریت اعضای هیئت امنا و در محل دفتر مرکزی مؤسسه برگزار شد.

دستور جلسه به شرح زیر بود:

 در این جلسه گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضعیت موسسه طی سال مالی منتهی به 97/03/10 قرائت شد. همچنین گزارش حسابرس توسط آقای استیفایی از موسسه حسابرسی کوشش و گزارش بازرس توسط مدیرمالی به نمایندگی از طرف آقای علی‌اکبر محمدی (بازرس) به استماع اعضای هیئت امنا رسید.

در انتخابات اعضای هیئت مدیره نیز افراد زیر جهت عضویت در هیئت مدیره بنیادکودک توسط هیئت امنا به مدت دو سال انتخاب شدند.

آقای مهرداد نعمتی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

خانم رقیه دادخواه به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

 آقای سیدکمالالدین محمدی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

آقای غلامرضا جناغی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

 آقای سید روحاله میرصانعی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

 آقای احمد منفرد به عنوان عضو علیالبدل هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

 آقای بهزاد درخور به عنوان عضو علیالبدل هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

در ادامه برای سال منتهی به 99/03/10 موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس اصلی موسسه و موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان حسابرس علی‌البدل و نیز آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس اصلی و خانم حلیمه‌خاتون موصلی به عنوان بازرس علی‌البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

سایر مصوبات مجمع عادی سالیانه به شرح زیر بود:

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد.

"آییننامه شفافیت بنیادکودک" به تصویب اعضای هیئت امنای موسسه رسید.

"منشور اخلاقی و معیارهای رفتار حرفهای بنیادکودک" به تصویب اعضای هیئت امنای موسسه رسید.

 "فرم منشور اخلاقی و معیارهای رفتار حرفهای مدیران بنیادکودک" به تصویب اعضای هیئت امنای موسسه رسید.

این جلسه در ساعت 12 به پایان رسید.

نظرات کاربران سایت


فرم ارسال نظر:
* نام
تلفن تماس
* ایمیل  
آدرس وب سایت
* نظر