کارگاه مدیریت استرس

کارگاه مدیریت استرس کارگاه مدیریت استرس
اولین کارگاه مدیریت استرس ویژه زنان سرپرست خانوار با همکاری خانم دکتر شاهرخیان در نمایندگی تهران، برگزار شد. در جلسه اول شرکت‌کنندگان با فرآیند و هدف کلی جلسات کارگاه شدند و پرسشنامه‌های پیش‌آزمون سلامت روان و سازگاری، جهت تکمیل در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار گرفت. مباحث تدریس شده در این جلسه شامل معرفی استرس و فرآیند آن، نشانه‌های فکری، واکنش‌های فیزیولوژیک، نشانه‌های حسی و رفتاری استرس و منابع و مراحل آن آموزش داده شد. در انتهای جلسه روش تنش‌زدایی در استرس و تمرینات تنفس و کشش نیز آموزش داده شد.
شایان ذکر است این جلسات در 5 کارگاه برگزار خواهد شد.
 

نظرات کاربران سایت


فرم ارسال نظر:
* نام
تلفن تماس
* ایمیل  
آدرس وب سایت
* نظر