صورت های مالی حسابرسی شده

صورت‌های مالی بنیادکودک هر ساله در پایان سال مالی منتهی به 10خرداد (may 31) توسط یكی از اعضای جامعه‌ی حسابداران رسمی، در راستای توسعه ی شفافیت بیشتر موسسه، حسابرسی می‌شود. 
بنیادکودک نیز خلاصه این گزارش حسابرسی را در نشریه همیاران به اطلاع عموم می‌رساند.
همچنین به منظور اطلاع‌رسانی شفاف، صورت‌های مالی و یادداشت همراه، گزارش بازرس / حسابرس، به دو زبان فارسی و انگلیسی در وب‌سایت بنیادكودك قابل مشاهده است.