مشارکت در ساخت مرکز اقامتی آموزشی اردبیل

اوایل تیرماه سال جاری عملیات احداث ساختمان بنیاد کودک واقع در فاز یک شهرک سبلان به متراژ 500 متر آغاز شد.
طبق برآوردهای اولیه برای تکمیل و ساخت این مرکز بودجه ای بالغ بر هشتصد میلیون تومان ( 8000000000 ریال) مورد نیاز است.
ادامه ی فعالیت ساخت این مرکز در حاضر به دلیل کمبود بودجه با کندی مواجه است و از آنجا که ساخت این مرکز برای کودکان استان اردبیل جزو الویتهای بنیاد کودک است، از همه هموطنان مهربان دعوت می کنیم برای کمک به روند ساخت و ساز این ساختمان کمکهای نقدی خود را به شماره حساب بانک کشاورزی 594836582 شعبه شهید قندی به نام موسسه خیریه رفاه کودک واریز فرمایند.