آیین نامه ایجاد نمایندگی

آیین‌نامه نحوه ایجاد و فعالیت نمایندگی‌های بنیادکودک 

برای آگاهی از آیین‌نامه مذکور لینک زیر را کلیک فرمایید.

دانلود
برای دریافت فرم‌های ایجاد نمایندگی، لینک زیر را کلیک و پس از تکمیل فرم‌ها می‌توانید به شماره 42510 فکس و یا به آدرس ایمیل: info@childf.org ارسال فرمایید.

دانلود