کنسرت بزرگ مازیار فلاحی در ارومیه

دفتر بنیاد کودک در ارومیه، اسفند ماه 1391 میزبان مازیار فلاحی و هواداران این خواننده محبوب کشور بود تا نوای مهر و همدلی برای کودکان نیازمند در سالن3000 نفری شهیدان آهندوست شهر ارومیه طنین انداز شود. این برنامه که با شعار نوروزی بنیاد کودک (عیدی پر از یاری ، سالی پر از شادی) همراه بود با اهدای دو میلیون تومان از طرف خشایار فلاحی (برادر مازیار فلاحی) به بنیاد کودک آغاز شد و با کمکهای چشمگیر مردم نیکوکار ارومیه ادامه یافت. این کمکها به حساب شماره 3333 بانک تجارت ویژه کمکهای مردمی برای احداث مرکز اقامتی – درمانی بنیاد کودک در ارومیه واریز شد. در ادامه، تکنوازی آهنگ آذری از سوی داوود جعفری، نوازنده نابینای ارکستر با استقبال گسترده شرکت کنندگان روبرو شد. اضافه می شود دفتر بنیاد کودک در ارومیه یکی از دفاتر فعال این موسسه است که بیش از پانصد کودک با استعداد و نیازمند و بیش از یکصد کودک بیمار را تحت پوشش کمکهای مستمر ماهیانه قرارداده است.